Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1dateIssued_keyword:20198321,78%0,00
2has_content_in_original_bundle_keyword:true7319,16%0,00
3subject_keyword:LA PAZ-ACHACACHI-CATASTRO4511,81%0,00
4subject_keyword:LA PAZ-HUARINA-ORDENAMIENTO TERRITORIAL4511,81%0,00
5subject_keyword:LA PAZ-ACHACACHI-ORDENAMIENTO TERRITORIAL4411,55%0,00
6subject_keyword:LA PAZ-HUARINA-CATASTRO4411,55%0,00
7author_keyword:Illanes Titirico, Luis Adolfo [Tutor]4311,29%0,00
8author_keyword:Clares Pajsi, Olimpas4110,76%0,00
9author_keyword:Condori Layme, Viki Jimena [Tutor]4110,76%0,00
10author_keyword:Chiri Mamani, Maritza4010,50%0,00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
381100,00%0,02